BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

[CHUỖI ĐÀO TẠO CĐS]_CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ VÀ NỘI DUNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ

GIỚI THIỆU

1. Tên khóa học: Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

2. Mục tiêu khóa học: Khóa học trực tuyến nhằm hỗ trợ DNNVV chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm tiếp cận các kỹ năng quảng bá và tiếp thị số thành công

3. Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

4. Nội dung chính:

- Những thông tin cập nhật về xu hướng người tiêu dùng và thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp định hình chiến lược thông minh trên nền tảng số

- Hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh trên nền tảng trực tuyến  nhằm tiếp cận các kỹ năng quảng bá và tiếp thị số thành công

- Những chia sẻ, kinh nghiệm, bài học thực chiến từ giảng viên, chuyên gia marketing

- Học hỏi từ kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

- Trao đổi, kết nối, học hỏi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác

5. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9.00 – 11.00 Thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021

- Hình thức:  Lớp học trên Zoom và phát Live trên Nhóm của chương trình

6. Số lượng tham gia: 100 người.

7. Diễn giả - Giảng viên: 

  • Ông Khôi Lê, Giám đốc khối kinh doanh toàn cầu, Facebook Việt Nam
  • Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giảng viên – Chuyên gia Marketing
  • Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc công ty Hanhsilk

8. Link đăng ký online: https://shorturl.at/esuT9

Thời gian: 2021/06/10 09:00

Hình thức: Online