BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

Hội thảo: Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tinh hình mới

GIỚI THIỆU

Bộ kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức: Hội thảo: “Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng phục hồi trong tinh hình mới”

  1. Thời gian: 8h30 – 11h30 AM, ngày 08, tháng 12 năm 2021.
  2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom online.
  3. Nội dung: Nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ DNNVV trong tình hình mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho DNNVV (Dự án USAID LinkSME) tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng DNNVV thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”.
  4. Đối tượng: Các cơ quan và doanh nghiệp.
  5. Link đăng ký tham gia chương trình: http://ldp.to/dkhoithao

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 0963893388- Đỗ Thảo (Ms)

Thời gian: 2021/12/08 09:00

Hình thức: Online