BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital
TIN TỨC

Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

16:24 17/01/2022
TIN TỨC

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 – Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số

17:09 30/12/2021
TIN TỨC

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

11:09 09/12/2021
TIN TỨC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới

14:53 08/12/2021
TIN TỨC

Công bố Lộ trình Chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO

16:43 01/12/2021
TIN TỨC

THÊM DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

19:44 27/11/2021
TIN TỨC

MỜI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THAM GIA ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI GÓI GROW DIGITAL

18:53 25/11/2021
HỢP TÁC

Tuyển chọn chuyên gia tham gia mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

09:51 25/11/2021
TIN TỨC

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được công bố chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp

11:32 29/10/2021