BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital
TIN TỨC

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU, XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CĐS RIÊNG CHO TỪNG DOANH NGHIỆP

12:15 14/10/2021
TIN TỨC

HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH ĐẮK LẮK”

15:19 08/10/2021
TIN TỨC
TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

13:25 15/09/2021
TIN TỨC

HỘI THẢO: GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

15:49 27/08/2021
TIN TỨC

20 CHUYÊN GIA CÙNG ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

19:16 21/08/2021
TIN TỨC

[7 LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ]

12:29 16/08/2021
TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH “BỆ PHÓNG 90 NGÀY CÙNG AMAZON”

15:00 30/07/2021
TIN TỨC

CÔNG BỐ GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

13:31 22/07/2021