BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2021

Bản tin ngắn về thông tin các hoạt động của Chương trình trong tháng 4/2021, dự kiến các hoạt động trong tháng 5/2021.

Mời các bạn tải bản tin hoạt động tại ĐÂY

Bài viết liên quan
CHƯƠNG TRÌNH  “BỆ PHÓNG 90 NGÀY CÙNG AMAZON”

CHƯƠNG TRÌNH “BỆ PHÓNG 90 NGÀY CÙNG AMAZON”

CÔNG BỐ GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CĐS CHO DN

CÔNG BỐ GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CĐS CHO DN

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CĐS CHO DN

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CĐS CHO DN

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC HỢP TÁC

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC HỢP TÁC