BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2021

Bản tin ngắn về thông tin các hoạt động của Chương trình trong tháng 4/2021, dự kiến các hoạt động trong tháng 5/2021.

Mời các bạn tải bản tin hoạt động tại ĐÂY

Bài viết liên quan
Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận