BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 - 8/2021

Bản tin hoạt động mô tả ngắn gọn các hoạt động và sự kiện của chương trình từ tháng 6 - 8/2021
Mời các bạn xem chi tiết tại ĐÂY

Bài viết liên quan
Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 – Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 – Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới