BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 - 8/2021

Bản tin hoạt động mô tả ngắn gọn các hoạt động và sự kiện của chương trình từ tháng 6 - 8/2021
Mời các bạn xem chi tiết tại ĐÂY

Bài viết liên quan
TƯ VẤN CHUYÊN SÂU, XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CĐS RIÊNG CHO TỪNG DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU, XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CĐS RIÊNG CHO TỪNG DOANH NGHIỆP

HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH ĐẮK LẮK”

HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH ĐẮK LẮK”

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

HỘI THẢO: GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

HỘI THẢO: GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ