BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

CMC TELECOM

Hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức C.OPEN2N (CMC Open Ecosystem for Enterprise): Một hệ thống kiến trúc mở, tích các công nghệ của CMC như nền tảng Multi – Cloud, nền tảng dữ liệu (Data Lake), AL (trí tuệ nhân tạo) và nền tảng ứng dụng của các đối tác công nghệ khác.

Hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức C.OPEN2N (CMC Open Ecosystem for Enterprise): Một hệ thống kiến trúc mở, tích các công nghệ của CMC như nền tảng Multi – Cloud, nền tảng dữ liệu (Data Lake), AL (trí tuệ nhân tạo) và nền tảng ứng dụng của các đối tác công nghệ khác.

Profile doanh nghiệp:

Bài viết liên quan
TÌM KIẾM CHUYÊN GIA VÀO MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

TÌM KIẾM CHUYÊN GIA VÀO MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

300 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

300 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI