BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

HỘI THẢO: GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Hà Nội) - Ngày 27/8/2021, Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Sự kiện trực tuyến khởi động chuỗi tư vấn chuyên sâu, xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho hơn 30 doanh nghiệp được lựa chọn đợt 1.

    Trong đợt 1 của Gói hỗ trợ này, nhóm tư vấn gồm 3 chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ triển khai cho 16 doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Bắc, và một nhóm tư vấn triển khai cho 16 doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp được lựa chọn chủ yếu ở quy mô vừa, trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, nông nghiệp.

    Tại hội thảo, Ông Đỗ Hoàng Hải, chuyên gia của Chương trình đã giới thiệu khung hỗ trợ của Gói xây dựng Lộ trình chuyển đổi số. Theo đó, các chuyên gia sẽ tiến hành nhiều bước như: khảo sát nhu cầu của từng doanh nghiệp, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của từng doanh nghiệp; phân tích nghiệp vụ, quy trình, xác định phương hướng chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp; xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp. Các công cụ, mô hình phân tích theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được nhóm Tư vấn áp dụng nhằm chuẩn hóa, nâng cao quy trình quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Hoạt động tư vấn chuyên sâu này sẽ được các chuyên gia triển khai cho từng doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 10/2021.

Bài viết liên quan
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

20 CHUYÊN GIA CÙNG ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

20 CHUYÊN GIA CÙNG ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

[7 LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ]

[7 LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ]

CHƯƠNG TRÌNH  “BỆ PHÓNG 90 NGÀY CÙNG AMAZON”

CHƯƠNG TRÌNH “BỆ PHÓNG 90 NGÀY CÙNG AMAZON”