BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

MỜI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THAM GIA ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI GÓI GROW DIGITAL

Trong năm 2022, Chương trình sẽ chính thức triển khai gói GROW DIGITAL hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để tăng tốc phát triển, trong đó Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số và một phần kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số

Trong năm đầu tiên triển khai, Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, cụ thể là việc xây dựng Mạng lưới chuyên gia, triển khai công tác tư vấn và hỗ trợ trực tiếp tại phía doanh nghiệp,...

Trong năm 2022, Chương trình sẽ chính thức triển khai gói GROW DIGITAL hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để tăng tốc phát triển, trong đó Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số và một phần kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số.

.box_comment .box_title .share i { width: 33px; height: 33px; line-height: 33px; text-align: center; color: #FFF; border-radius: 50%; margin: 0; font-size: 18px; margin-left: 10px; } .box_comment .box_title .share i.fa-facebook { background: #4760a2; } .box_comment .box_title .share i.fa-twitter { background: #50abf0; } .box_comment .box_title .share i.fa-google-plus { background: #eb1c3b; } .box_comment .box_title .share { float: left; }

Bài viết liên quan
Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 – Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số 2021 – Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới