BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

Tuyển chọn chuyên gia tham gia mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

Với mục tiêu mở rộng Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp, chương trình mong muốn tìm kiếm các chuyên gia gia nhập vào Mạng lưới số nhằm nhân rộng quy mô dự án để giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam sớm chuyển đổi số thành công.

        Đứng trước những biến động từ đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) đang phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Với xu thế chuyển đổi số đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang từng bước giúp doanh nghiệp thay đổi để thích ứng với điều kiện mới.

Có thể là hình ảnh về văn bản

        Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là hình thành Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Sau đợt 1 triển khai, Chương trình đã tuyển chọn được Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số với sự tham gia của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu sâu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Các chuyên gia trong Mạng lưới đã cùng đồng hành với Chương trình triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

        Với mục tiêu mở rộng Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp, chương trình mong muốn tìm kiếm các chuyên gia gia nhập vào Mạng lưới số nhằm nhân rộng quy mô dự án để giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam sớm chuyển đổi số thành công. Khi tham gia vào mạng lưới, các chuyên gia sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

  • Được trang bị, cập nhật kiến thức chuyên sâu, xu hướng thế giới về Chuyển đổi số.
  • Trang bị về tình hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam, tăng cường kỹ năng, kiến thức liên quan.
  • Mở rộng mạng lưới, kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế về chuyển đổi số.
  • Đồng hành cùng các hoạt động của Chương trình.

Các chuyên gia đồng hành cùng chương trình sẽ cùng trao đổi và triển khai tư vẫn hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Với nhu cầu ngày một nhiều từ các doanh nghiệp, Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tuyển chọn Đợt 2 các Tư vấn tham gia Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Xin mời các chuyên gia đăng ký tại: http://ldp.to/dkchuyengiaCDS

Hạn đăng ký Đợt 2 kéo dài đến ngày 30/11/2021.

Bài viết liên quan
Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận