BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

20 Chuyên gia cùng đồng hành xây dựng sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất

  • 21 tháng 08, 2021 - 7:16 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

(Hà Nội) – Ngày 17/8/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với 20 chuyên gia để cùng thảo luận xây dựng sổ tay CĐS cho DN trong lĩnh vực sản xuất qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết: Việc xây dựng các cuốn sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi số là việc rất quan trọng và cần thiết, để nâng cao nhận thức cũng như cung cấp những chỉ dẫn thiết thực từ các chuyên gia nhằm hỗ trợ DN nắm bắt được những kiến thức tổng thể, cũng như những chỉ dẫn chi tiết về lộ trình, công nghệ để tiến hành chuyển đổi số. Chương trình đã công bố Tài liệu hướng dẫn CĐS cho doanh nghiệp nói chung vào tháng 6/2021 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, Chương trình đang tiếp tục xây dựng các Sổ tay theo các ngành, lĩnh vực chi tiết, và lĩnh vực sản xuất là một trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã thống nhất và đánh giá cao sự cần thiết phải xây dựng những tài liệu hướng dẫn như này. Sổ tay cần cung cấp kiến thức tổng thể, xuất phát từ quy trình, nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp sản xuất và công nghệ đang phổ biến có thể giải quyết được bài toán quản lý của doanh nghiệp. Sổ tay cũng cần cung cấp một lộ trình từ ngắn hạn và dài hạn để các chủ doanh nghiệp có thể biết được một bức tranh lớn, những điểm tới hạn mà cần phải chuyển đổi. Rất nhiều ý kiến hữu ích và tâm huyết nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong DN sản xuất tại Việt Nam đã được nêu ra để Chương trình xây dựng Sổ tay một cách hiệu quả.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025 (i) 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (ii) Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; (iii) Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; (iv) Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Website: http://digital.business.gov.vn

Facebook: https://www.facebook.com/chuyendoisodn

Email: digital@mpi.gov.vn/ chuyendoiso.mpi@gmail.com

Điện thoại: 080-43853