BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

300 Doanh nghiệp được tư vấn trực tiếp về chuyển đổi số

  • 21 tháng 01, 2022 - 8:13 AM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và giải pháp” tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.

 

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và giải pháp” tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Duy Đông và Giám đốc Phát triển Kinh tế và Quản trị Nhà nước, USAID/Việt Nam, Ông Gregory Leon cùng hơn 300 đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

(Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu khai mạc tại Sự kiện)

“Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng USAID công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua (i) Chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; (ii) Hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh; (iii) Hỗ trợ số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ, sản xuất; và (iv) Hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp.

Sau lễ công bố, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp tiếp cận Chương trình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng Dự án USAID LinkSME sàng lọc và có khoảng hơn 500 doanh nghiệp từ quy mô nhỏ, siêu nhỏ đến quy mô vừa và lớn có nhu cầu thực tế về chuyển đổi số. Chương trình đang đánh giá mức độ sẵn sàng cho các doanh nghiệp này và triển khai các hoạt động tư vấn chuyên sâu để chuyển đổi số theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Đồng thời, trong hơn 1 tháng qua, Chương trình cũng thu hút được hơn 60 doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia về chuyển đổi số đăng ký đồng hành, trong đó có các doanh nghiệp phát triển các nền tảng “Make in Vietnam”. Chương trình đang triển khai đánh giá, trao đổi với các doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia để kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số với các nhà cung cấp giải pháp, chuyên gia uy tín và phù hợp.

Ngoài ra, nhằm chia sẻ kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động bổ sung nguồn ngân sách nhà nước xây dựng một số bài giảng trực tuyến nhằm chia sẻ kiến thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thu hút được hàng nghìn lượt theo dõi.

==========

Trong những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hợp tác với Dự án USAID LinkSME để thực hiện mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 (i) 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (ii) Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; (iii) Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; (iv) Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

(Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số được tư vấn trực tiếp, kết nối với các nhà cung cấp giải pháp tại Sự kiện)