BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Đào tạo và tư vấn chuyên sâu tại Công ty cổ phần Xuân Hòa

  • 09 tháng 12, 2022 - 4:01 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Tiếp tục trong khuôn khổ hỗ trợ triển khai lộ trình chuyển đổi số đã xây dựng trong năm 2021, ngày 07/12 vừa qua, chương trình đã cử chuyên gia làm việc tư vấn và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Xuân Hòa là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số trong năm 2021. Tiêp tục trong năm 2022, doanh nghiệp triển khai phương hướng mà chuyên gia của chương trình đặt ra.

Bên cạnh chương trình đào tạo, chuyên gia của chương trình trao đổi và giải đáp, phân tích trực tiếp cùng trưởng phòng, trưởng các bộ phận của công ty về việc thực hiện Lộ trình chuyển đổi số. Dưới đây là một số ý kiến của doanh nghiệp trong việc triển khai lộ trình chuyển đổi số:

Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch HĐQT công ty cho biết: Chuyển đổi số là việc chúng tôi phải và bắt buộc làm. Trong năm 2021, chúng tôi đã triển khai 1 trên 4 chương trình theo lộ trình đặt ra. Buổi đào tạo đã giúp các phòng ban của công ty thay đổi về tư duy quản lý và triển khai 1 quy trình hiệu quả.

“Chúng tôi đang triển khai, và mong muốn triển khai thành công dự án chuyển đổi số này. Sau buổi đào tạo, tôi sẽ kết nối sâu với chuyên gia để triển khai phương hướng đã xây dựng một cách tốt nhất để tối ưu Các phần mềm doanh nghiệp đang sử dụng” – Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc công ty cho biết

Phòng quản lý kho vận: Chúng tôi đang triển khai, và mong muốn triển khai thành công dự án chuyển đổi số này. Sau buổi đào tạo, tối sẽ kết nối sâu với chuyên gia để triển khai phương hướng đã xây dựng một cách tốt nhất để tối ưu Các phần mềm dn đang sử dụng

Phòng Kỹ thuật: Chúng tôi có ý tưởng triển khai ERP trong quá trình quản trị, tuy nhiên qua buổi đào tạo tôi thấy được chưa hợp lý vì một số vấn đề liên quan đến giá thành; sự hao hụt trong sản xuất và số lượng đầu mục sản phẩm.

Tại buổi đào tạo, chuyên gia của chương trình đã giới thiệu một số cơ hội, mô hình kinh doanh mới như: Từ đối đầu sang hợp tác (Competition to Co-operation); Từ phân phối sang bán lẻ trực tiếp (Distribution to Direct to Customer); Từ Offline sang Online (O2O); Từ đầu tư sang đi thuê (Investment to renting); Từ mua đứt bán đoạn sang cho thuê (Subscription model) và Mô hình kinh doanh nền tảng (Platform model).

Các kế hoạch triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp trong năm 2023 cũng được trao đổi và thống nhất giữa doanh nghiệp và đại diện chuyên gia của chương trình tại buổi Đào tạo.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo: