BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

rong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) tổ chức Hội nghị Đối […]...

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỔ TAY CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DNNVV TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÂN...

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Dự án USAID LinkSME xây dựng Sổ...

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp (AED), Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) cùng với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án USAID LinkSME phối hợp […]...

Chương trình đào tạo: Tư duy chiến lược và hành trình chuyển đổi số dành cho...

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp cùng với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME  phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông ...

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp cùng với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME  phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh […]...

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất,...

Trong khuôn khổ các hoạt động đào tạo chuyển đổi số của Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), Dự án USAID LinkSME, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hải Phòng, Hiệp hội Logistics Hải Phòng  phối hợp tổ chức thành công buổi đào tạo với chủ...