BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Các khái niệm trong Chuyển đổi số

  • 21 tháng 01, 2022 - 4:36 AM

  • Chia sẻ:

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới. Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp. Có những thuật ngữ thường gặp khi nói đến Chuyển đổi số.

1. Số hóa (Digitization)

Số hóa là việc chuyển đổi việc lưu trữ và truyền các thông tin, tín hiệu, âm thanh, hình ảnh dựa trên các công nghệ, kỹ thuật truyền thống để (giấy tờ, công nghệ analog) sang việc sử dụng các công nghệ số mà ở đó thông tin, tín hiệu, âm thành, hình ảnh được biểu thị dưới dạng số nhị phân (0 và 1) và có thể được lưu trữ trong các hệ thống máy tính, truyền tín hiệu giữa các hệ thống máy tính.

Ví dụ của số hóa đó là việc thay thế các văn bản giấy tờ bằng các hình thức tài liệu số, thay thế gửi thư tay sang thư điện tử, thay thế truyền hình analog sang truyền hình kỹ thuật số, thay thế việc chụp ảnh sử dụng film sang chụp ảnh kỹ thuật số, v.v

2. Số hóa quy trình (Digitalization)

“Số hóa qui trình” là việc ứng dụng các kỹ thuật số và sử dụng các dữ liệu số để đơn giản hóa, tự động hóa các quá trình xử lý thông tin nhưng thông thường không làm thay đổi mô hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ của Số hóa các hoạt động đó là việc thay đổi từ phê duyệt các văn bản, giấy tờ, chứng từ trên giấy sang việc phê duyệt qua email hoặc trên hệ thống; việc thay đổi từ hội họp trực tiếp tại các phòng họp sang họp trực tuyến qua các phần mềm và kết nối mạng; v.v

3. Chuyển đổi số (Digital transformation)

Chuyển đổi số ở mức độ cao hơn và bao hàm cả hoạt động số hóa và số hóa các hoạt động và thông thường hướng tới việc tạo ra các mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh, các luồng doanh thu mới cho doanh nghiệp.

Ví dụ chuyển đổi số: Các mô hình về Thanh toán QR, thanh toán điện tử thay các mô hình thanh toán Séc, thanh toán tiền mặt; Mô hình bán hàng Thương mại điện tử, Online to Offline, Dropship; Mô hình chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại đa kênh (facebook fanpage, AI/Chat bot, v.v.) thay thế mô hình chăm sóc khách hàng trực tiếp, qua thư tín, điện thoại; Mô hình quản lý, thiết kế, mô phỏng sử dụng các hệ thống PLM, SLM, công nghệ Digital Twin, công nghệ in 3D, nhanh chóng thiết kế nguyên mẫu (prototype) của sản phẩm v.v.