BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Vũ Khắc Quyết

CN.2024.38

CTO

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS
Chuyên gia tư vấn hỗ trợ CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: 5-10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 3
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 0
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Nghiệp vụ quản lý
  Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Sản xuất , Giáo dục đào tạo
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội. Làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm từ năm 2010. Tham gia phát triển rất nhiều dự án phần mềm cho khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời cũng tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo các nhân viên trong công ty. Từ kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm cùng với trải nghiệm được tham quan nhiều mô hình kinh doanh, quy trình sản xuất, tôi có thể ứng dụng để đưa lại các tư vấn hữu ích, sát với nhu cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Tư vấn và phát triển ứng dụng quản lý quy trình sản xuất kính 2018 Tư vấn và phát triển bộ công cụ quản lý kết quả sản xuất kính. Trước khi áp dụng hệ thống, người quản lý không thể quản lý được quá trình sản xuất đơn nào đã hoàn thành, đơn nào chưa, có hiện tượng công nhân có hành vi gian dối...Sau khi áp dụng hệ thống, tất cả các đơn hàng được quản lý chặt chẽ, các sản phẩm kính theo đơn hàng được sản xuất ra được cập nhật trạng thái theo đơn hàng. Hệ thống giúp giảm tải quy trình kiểm tra thủ công và giúp người quản lý quản lý được quy trình sản xuất một cách hiệu quả.
Tư vấn và phát triển hệ thống quản lý bán hàng và sau bán hàng cho thiết bị y tế 2019-2022 Tư vấn và phát triển ứng dụng Ứng dụng được áp dụng cho việc bán các thiết bị y tế và quản lý trạng thái của thiết bị sau khi bàn giao. Hệ thống giúp công ty quản lý được tình trạng thiết bị cũng như vật liệu tiêu hao để từ đó hỗ trợ khách hàng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp vật liệu tiêu hao một cách kịp thời.
Thiết kế và phát triển ứng dụng chuyển đổi quy trình khởi tạo, xác nhận và quản lý hợp đồng 2018 Thiết kế và phát triển ứng dụng Hệ thống giúp khách hàng thay thế quy trình quản lý đơn hàng thủ công sang hệ thống số hóa. Khách hàng có thể quản lý tình trạng hợp đồng, nhắc nhở các hợp đồng cần gia hạn...Mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công ty phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam TSDV 2010-2018 Trưởng nhóm dự án nhúng Quản lý các dự án phát triển hệ thống nhúng cho khách hàng Nhật Bản. Quản lý và tham gia vào quá trình đào tạo các thành viên mới từ quy trình phát triển, quản lý chất lượng, các kỹ năng mềm.
Công ty TNHH ARS Việt Nam ARS Vietnam 2018-2022 Giám đốc kỹ thuật Quản lý đường lối kỹ thuật bên trong công ty. Tư vấn hệ thống cho khách hàng đặc biệt trong mảng chuyển đổi số. Phân tích tình hình kinh doanh, quy trình sản xuất rồi đưa ra các giải pháp để áp dụng chuyển đổi số từng bước. Tham gia thực hiện đào tạo các khóa học về chuyển đổi số.
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Kỹ sư điện tử viễn thông Đại học 2005-2010 Đại học Bách Khoa Hà Nội Việt Nam

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Đánh giá:
CN.2024.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu