BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Lưu Nhân Khải

CN.2024.54

CEO - VJIP

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: 5-10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 2
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 1
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Quy trình sản xuất & công nghệ
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Cơ khí – chế tạo , Sản xuất
CEO – Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP Chuyên gia tư vấn cải tiến Năng suất chất lượng – JICA Chuyên gia tư vấn cải tiến – Chương trình SCORE - ILO Chuyên gia cải tiến năng lực doanh nghiệp – Trung tâm năng suất Hàn Quốc Chuyên gia Tư vấn cải tiến công nghiệp – Bộ công thương Chủ tịch CLB Quản lý sản xuất chuyên nghiệp Kinh nghiệm 8 năm triển khai các chương trình cải tiến tổng thể cho doanh nghiệp trên nền tảng triết lý Lean Six Sigma, 5 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp sản xuất phụ trợ. Có bề dày kinh nghiệm trong các ngành Nhựa, Cơ Khí chế tạo, gỗ, dệt may và các khối ngành dịch vụ khác.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Tư vấn thiết cấu trúc hệ thống phần mềm Quản lý bảo trì theo mô hình TPM 12 tháng Phân hệ Bảo trì thiết bị Đã hoàn thành và chạy tốt
Tư vấn thiết kế hệ thống MES khối ngành cơ khí 2 năm Toàn bộ các phân hệ: Đơn hàng, Kế hoạch, Mua hàng, Sản xuất, Chất lượng, thiết bị, quản lý kho Đã hoàn thành và đang tiếp tục cải tiến
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công ty tư vấn cải tiến liên tục CiCC 2015- 2018 Chuyên gia cải tiến Lean-TPM Hỗ trợ triển khai các dự án cải tiến của công ty theo mô hình Lean TPM và các dự án đào tạo Sixsigma, các dự án chuyển đổi số
Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP 2018 - nay Chuyên gia tư vấn & CEO triển khai các dự án cải tiến hiện trường, chuyển đổi số, dự án đào tạo quản lý sản xuất
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí Khá 2010-2015 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Việt Nam

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

TS. Hàng Sấm Nang

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Chưa có đánh giá
CN.2024.34

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu