BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

  • 24 tháng 05, 2022 - 7:08 AM

  • Chia sẻ:

Hôm nay, ngày 24/05, Chương trình đã triển khai lớp đào tạo chuyển đổi số chuyên sâu đầu tiên tại Tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi Chương trình đào tạo chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp Dự án USAID LinkSME và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn triển khai tổ chức.

Chương trình đào tạo gồm 04 chuyên đề chuyên sâu gồm: (1) Tổng quan về CĐS với doanh nghiệp; (2) Doanh nghiệp số; (3) CĐS trong sản xuất kinh doanh và (4) Trải nghiệm và thực hành. Có hơn 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn đăng ký tham gia lớp đào tạo, họ cho biết các thông tin, kiến thức của các chuyên gia là quan trọng trong việc triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo: