BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

27 tháng 09, 2021

Tải xuống

Cục Phát triển Doanh nghiệp xin trân trọng gửi tới Quý độc giả Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam, cung cấp thông tin tham khảo cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) các kiến thức cơ bản, cô đọng nhất về Chuyển đổi số (CĐS).

Đối mặt với những hạn chế của DNNVV trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như những khó khăn, thách thức trước sự biến động của đại dịch thế giới COVID-19, các doanh nghiệp cần thay đổi để thích ứng với những điều kiện mới thì xu thế CĐS đang cần thiết hơn bao giờ hết. 

USAID Việt Nam triển khai Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là USAID LinkSME) nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến DNNVV, để nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV.

Sổ tay này là một sản phẩm nằm trong khuôn khổ của Dự án, cung cấp các khái niệm, lộ trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về CĐS là gì; CĐS được thực hiện ở đâu trong mô hình kinh doanh, quản trị; các bước thực hiện; cách thức đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để doanh nghiệp nhận thức được mình đang ở bước nào của lộ trình. Đi kèm với các bước trong lộ trình CĐS, sổ tay cũng cung cấp thông tin chỉ dẫn về các giải pháp công nghệ, nhà cung cấp trên thị trường và có một số thông tin phân tích sơ bộ để giúp doanh nghiệp có các phân tích/đánh giá ban đầu. Ngoài ra, chỉ dẫn công nghệ cho ngành Công nghiệp chế tạo cũng được phân tích với mục đích cung cấp thông tin sâu hơn cho các DNNVV trong lĩnh vực này. Cuối cùng, một số các câu hỏi cho các vấn đề thường gặp trong CĐS của doanh nghiệp cũng được liệt kê để giúp DNNVV xem xét, cân nhắc cho lộ trình CĐS của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về chuyển đổi số, Quý độc giả vui lòng truy cập website Văn phòng Chuyển đổi số hoặc liên hệ digital@mpi.gov.vn/chuyendoiso.mpi@gmail.com.

Tài liệu báo cáo liên quan

[English] 2023 Annual report on Vietnamese enterprises’ digital transformation: Promoting Digital Transformati...

16 tháng 04, 2024

Tải xuống
In the framework of The Supporting Enterprises’ digital transformation 2021-2025 of the Ministry of Planning and Investment, the Agency for Enterprise...

[Tiếng Việt] Báo cáo thường niên Chuyển đổi số 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số,...

16 tháng 04, 2024

Tải xuống
Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục...