BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Gói hỗ trợ xây dựng
Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2 - 2022)

Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức lại, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các thị trường mới để thích ứng và phát triển. Chương trình và Dự án USAID LinkSME triển khai Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp đợt 2 – 2022.

Previous
Next

NỘI DUNG HỖ TRỢ

ĐIỀU KIỆN

Thời hạn đăng ký trước ngày: 05/09/2022

Doanh nghiệp hoạt động từ 5 năm trở lên, có số lao động từ 50-500

Thuộc một trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ khí chế tạo, điện tử, nông nghiệp và chế biến nông sản, chế biến gỗ, sản phẩm nội thất, dệt may, dược phẩm, bao bì, v.v.

Ưu tiên các doanh nghiệp có tham gia vào chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt động xuất khẩu.

Sẵn sàng và quyết tâm chuyển đổi số

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ

Bước 1

Công bố gói Hỗ trợ xây dựng Lộ trình CĐS cho Doanh nghiệp 

Bước 2

Các Doanh nghiệp đăng ký tham gia và điền vào Form đăng ký 

Bước 3

Lựa chọn 50-100 Doanh nghiệp tiềm năng phù hợp tiêu chí của Chương trình

Bước 4

Khảo sát chuyên sâu, lựa chọn tối đa 25 DN có nhu cầu và mức độ sẵn sàng cao

Bước 5

 Thực hiện tư vấn Lộ     trình Chuyển đổi số 

NỘI DUNG HỖ TRỢ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Trong 2-3 tháng liên tục, tư vấn của Chương trình sẽ làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp để triển khai các công việc sau)

Đề xuất mục tiêu, chiến lược, phương hướng, nguồn lực Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Trao đổi với doanh nghiệp về các phương hướng, mục tiêu ưu tiên

Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số chi tiết, gồm:
– Lộ trình theo từng giai đoạn (Phase)
Danh mục các hoạt động, chương trình, dự án cần thiết;
– Phân công hoạt động cho các bộ phận của Doanh nghiệp tham gia vào chương trình cùng các mục tiêu, KPIs;
– Các rủi ro, thách thức gặp phải và phương án giải quyết;
– Dự toán sơ bộ ngân sách cho các chương trình, dự án;
– Chỉ dẫn công nghệ.

Báo cáo cuối cùng về bản chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số

MỘT SỐ CÂU CHUYỆN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐỢI HỖ TRỢ ĐỢT 1