Go digital - Go global

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các công cụ, giải pháp, các nền tảng thương mại số để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, quảng bá hình ảnh, tìm kiếm các đối tác, khách hàng trên thị trường quốc tế (đặc biệt là Hoa Kỳ, Châu Âu và ASEAN), Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, phối hợp với các đối triển khai Gói Chuyển đổi số Hướng tới chị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global).

Đối Tượng

Các doanh nghiệp muốn thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới.

Ưu Tiên

Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng, có thị trường xuất khẩu mục tiêu là Hoa Kỳ hoặc Châu Âu hoặc ASEAN; có nhân sự hoặc cam kết xây dựng đội ngũ nhân sự về thương mại điện tử xuyên biên giới.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Cục Phát triển Doanh nghiệp x ASEAN ACCESS

Hỗ trợ tham gia quảng bá hình ảnh trên Cổng thông tin trực tuyến về thương mại và tiếp cận thị trường các nước ASEAN, kết nối các đối tác trong khu vực ASEAN (ASEAN ACCESS).

Amazon Global Selling Việt Nam

Cung cấp hỗ trợ chuyên sâu và tư vấn trực tiếp 1-1 để đưa sản phẩm tới thị trường quốc tế qua thương mại điện tử xuyên biên giới:
– Đào tạo về kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới.
– Hỗ trợ lên kế hoạch kinh doanh.
– Hỗ trợ đăng ký tài khoản.
– Tư vấn tối ưu hóa kinh doanh trong 12 tháng kể từ thời điểm gian hàng bắt đầu hoạt động.

Freshdi

 – Tư vấn 1-1 về giải pháp quản lý Truy xuất nguồn gốc trên nền tảng điện thoại di động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo blockchain.
– Hỗ trợ quảng bá thương hiệu, bán hàng cho sản phẩm qua kênh phân phối thương mại điện tử.
– Tài trợ 50% các gói sử dụng ứng dụng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm đơn vị chính thức mở tài khoản và sử dụng dịch vụ.