BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 • Thời gian

  24 tháng 05, 2022 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Tỉnh Lạng Sơn

 • Chia sẻ

Các sự kiện

Thứ Hai - 8:00 am

29

tháng 08
(Sau 12 Ngày nữa)
Thứ Sáu - 8:00 am

19

tháng 08
(Sau 2 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương: Góc nhìn người triển...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp