BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức và giải pháp

 • Thời gian

  21 tháng 04, 2022 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Tổ chức offline

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Ninh Thuận

 • Chia sẻ

Trong thời gian triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức và giải pháp.

Chương trình kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị với thông tin sau:

– Đồng chủ trì: UBND Tỉnh Ninh Thuận, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT). 

– Thành phần: Dự kiến 300 đại biểu gồm:

+ Đại diện Bộ KH&ĐT, Dự án USAID LinkSME;

+ Ninh Thuận: Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, Lãnh đạo các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các tổ chức hiệp hội, các cơ quan báo chí truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp.

– Link đăng ký: https://bit.ly/DX_NinhThuan

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp