BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Hội thảo Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

 • Thời gian

  10 tháng 06, 2022 - 12:08 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID LinkSME đã xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2021.

Nhằm chia sẻ và phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn, giải pháp về chuyển đổi số doanh nghiệp của Chương trình. Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án USAID LinkSME và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo “Phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn, giải pháp về chuyển đổi số doanh nghiệp”.

 • Thời gian: 8:00 – 11:30, Thứ Ba, ngày 31/05/2022;
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chủ trì: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT)
 • Thành phần: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT); Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp