BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Khóa đào tạo: Tư vấn chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Thời gian

  29 tháng 08, 2022 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Hà Nội

 • Tags

  Chuyendoiso / chuyengia / DNNVV / USAID LinkSME

 • Chia sẻ
KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Khóa học do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp với USAID LinkSME tổ chức nhằm cung cấp các kiến thức, phương pháp, công cụ tư vấn tổng quát và đồng bộ áp dụng trong Mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng tư vấn, hoạt động của Mạng lưới.
Chi tiết như sau:
* Thời gian: 29-30/8/2022 (02 ngày)
* Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội
* Hạn đăng ký: hết ngày 24/08/2022 (thứ Tư)
* Chương trình chi tiết: (Kèm theo)
 
Xin kính mời Quý chuyên gia đăng ký tham gia khóa tập huấn tại link: http://ldp.to/TAPHUANTOTHN hoặc quét QR code trong hình.
Chương trình sẽ chọn lọc Chuyên gia tham gia để đảm bảo chất lượng và mục tiêu đào tạo!
Trân trọng./.
 
* Chương trình chi tiết:

NGÀY 1 – ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Thời gian

Hoạt động

BUỔI 1 – TỔNG QUÁT VÀ NỀN TẢNG

08:00 – 08:30

Đón khách 

08:30 – 08:40

Phát biểu khai mạc

Bà Trịnh Thị Hương – Phó Cục Trưởng – Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08:40 – 09:00

Khung Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025;

Nguyên tắc tham gia Mạng lưới chuyên gia của Chương trình

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Phụ trách Văn phòng Chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09:00 – 10:30

Tổng quan về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Ông Văn Ngọc An – Chuyên gia của Chương trình

10:30 – 10:45

Hướng dẫn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Ông Văn Ngọc An – Chuyên gia của Chương trình

10:45 – 11:30

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả các đại biểu tham dự

BUỔI 2 – TƯ VẤN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

14:00 – 14:15

Giới thiệu về hoạt động hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình Chuyển đổi số

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Phụ trách Văn phòng Chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14:15 – 15:15

Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong DN;

Hệ thống các công cụ và biểu mẫu.

Bà Nguyễn Uyên – Chuyên gia của Chương trình

15:15 – 15:30

Giải lao

15:30- 16:30

Một số ví dụ cụ thể

Ông Đỗ Hoàng Hải – Chuyên gia của Chương trình

16:30 – 17:00

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả các đại biểu tham dự

 

NGÀY 2 – ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ

BUỔI 3 – CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

08:30 – 10:30

Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp

Ông Trần Anh Quân – Chuyên gia của Chương trình

10:30 – 10:45

Giải lao

10:45 – 11:30

Tình huống tư vấn đối với doanh nghiệp;

Thảo luận, hỏi đáp

Ông Trần Anh Quân – Chuyên gia của Chương trình

BUỔI 4 – CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

14:00 – 16:00

Chuyển đổi số trong sản xuất Nông nghiệp

Ông Nguyễn Việt Long – Chuyên gia của Chương trình

16:00 – 16:15

Giải lao

16:15 – 17:00

Tình huống tư vấn đối với doanh nghiệp;

Thảo luận, hỏi đáp

Ông Nguyễn Việt Long – Chuyên gia của Chương trình

17:00 – 17:30

Kết luận, bế mạc và trao chứng nhận

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp