BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025

 • Thời gian

  03 tháng 12, 2020 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Tổ chức Online

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Dự án USAID LinkSME

 • Chia sẻ

GIỚI THIỆU

Chương trình dự kiến Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025

Thời gian Hoạt động Ghi chú
08:00 – 08:30   Đăng ký đại biểu Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME  
08:30 – 09:00 Phát biểu khai mạc

– Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam

09:00 – 09:15 Báo cáo chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam                                                    Tư vấn Chuyển đổi số của Dự án LinkSME
09:15 – 09:30    Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09:30 – 09:50 Lễ ký thỏa thuận hợp tác Lễ ký kết với một số đối tác đồng hành cùng Chương trình
09:50 – 10:00 Kết luận và bế mạc  Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10:00-11:00 Tiệc nhẹ, giao lưu   

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 6 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 193 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp