BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”

 • Thời gian

  18 tháng 05, 2022 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tuyến qua nền tảng Zoom

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Online

 • Chia sẻ

Nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp tổ chức webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”, cụ thể như sau:

 

 • Thời gian: 09:30 – 11:00, Ngày 18/5/2022 (Thứ Tư)
 • Hình thức: Hội thảo trực tuyến, qua nền tảng zoom.
 • Nội dung chính:
 • Giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025
 • Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua thương mại điện tử
 • Những thông tin cần biết khi bắt đầu kinh doanh trên Amazon
 • Hỏi đáp với chuyên gia từ Amazon
 • Đối tượng tham gia: các doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu về chuyển đổi số và xuất khẩu qua thương mại điện tử.

Các sự kiện

Thứ Ba - 1:00 pm

21

tháng 03
(Sau 3 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp
Thứ Hai - 1:00 pm

20

tháng 02
(Sau 32 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.