GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHO DOANH NGHIỆP

Hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật cho Doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ triển khai thực hiện với sự tài trợ từ Chính phủ Đức. Hoạt động sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được lựa chọn xây dựng và triển khai Lộ trình, chiến lược chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quy trình sản xuất thông qua tiếp thu các công nghệ của Công nghiệp 4.0.

Previous
Next

NỘI DUNG HỖ TRỢ

ĐIỀU KIỆN

Thời hạn đăng ký trước ngày: 25/08/2023

Doanh nghiệp hoạt động từ 5 năm trở lên, có số lao động trên 50 người

Ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo

Doanh nghiệp sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ

Bước 1

Doanh nghiệp đăng kí tham gia bằng cách điền form đăng ký

Bước 2

Lựa chọn 5 doanh nghiệp tiềm năng, phù hợp với tiêu chí Hoạt động, có nhu cầu và mức độ sẵn sàng cao

Bước 3

Khảo sát chuyên sâu, đánh giá hiện trạng của Doanh nghiệp

Bước 4

Thực hiện tư vấn, xây dựng lộ trình chuyển đổi số  

Lộ trình thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Trong vòng 05 tháng liên tục, tư vấn của Chương trình sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số và triển khai các hạng mục công việc chính sau:

Thống nhất kế hoạch làm việc với Doanh nghiệp

Đánh giá hiện trạng CĐS của doanh nghiệp

Trao đổi với doanh nghiệp về phương hướng, mục tiêu, chiến lược kinh doanh

Xây dựng lộ trình CĐS cho Doanh nghiệp gồm:

– Lộ trình CĐS phù hợp với chiến lược doanh nghiệp;

– Phân công hoạt động cho các bộ phận của DN tham gia vào chương trình cùng ác mục tiêu, KPIs;

– Đánh giá rủi ro, thách thức gặp phải và phương án giải quyết;

– Dự toán sơ bộ ngân sách cho các chương trình, dự án;

– Các giải pháp công nghệ theo từng giai đoạn CĐS.

Báo cáo cuối cùng về chiến lược và lộ trình CĐS

Go digital - Go global