BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 09: Các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 1004 Lượt xem
 • 5 Học viên đã tham gia

Bài giảng nhằm cung cấp kiến thức về các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số  , giúp doanh nghiệp hiểu và áp dụng một phần phương pháp tiếp cận theo khung tiêu chuẩn và quy trình đã được chuẩn hóa bởi USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

 • Trí tuệ nhân tạo 
 • Dữ liệu lớn
 • Internet vạn vật 
 • Điện toán đám mây

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan