BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 742 Lượt xem
 • 10 Học viên đã tham gia

Yêu cầu trước khi học

 • TRỌN BỘ VIDEO KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ VÀ NỘI DUNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ
  Khóa đào tạo trực tuyến” CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ VÀ NỘI DUNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ” được thực hiện bởi Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Facebook, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số – Giai đoạn 2021 – 2025.

 • Phần 1: Nhu cầu khách hàng và xu thế thị trường
  Tải xuống
 • Phần 2: Câu chuyện thành công về tiếp thị số
  Tải xuống
 • Phần 3: Đào tạo - tiếp thị trực tuyến và chiến lược nội dung trên nền tảng số
  Tải xuống

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan

Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của doanh nghiệp du lịch...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC