BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 04: Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 1320 Lượt xem
 • 13 Học viên đã tham gia

Yêu cầu trước khi học

 • TRỌN BỘ VIDEO KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ VÀ NỘI DUNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ
  Khóa đào tạo trực tuyến” CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ VÀ NỘI DUNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ” được thực hiện bởi Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Facebook, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số – Giai đoạn 2021 – 2025.

 • Phần 1: Nhu cầu khách hàng và xu thế thị trường
  Tải xuống
 • Phần 2: Câu chuyện thành công về tiếp thị số
  Tải xuống
 • Phần 3: Đào tạo - tiếp thị trực tuyến và chiến lược nội dung trên nền tảng số
  Tải xuống

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan

Video đào tạo 13: Khách hàng thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 12: Lãnh đạo thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 08: Chuyển đổi số trong kinh doanh của doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 05: Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 02: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC