BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 08: Chuyển đổi số trong kinh doanh của doanh nghiệp

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 175 Lượt xem
 • 0 Học viên đã tham gia

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản của chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ việc mở rộng DN bằng công nghệ số đến CĐS cho
chuỗi cung ứng, quản lý, phát triển nhân lực, Marketing và Bán hàng của DN

 • Chuyển đổi số trong kinh doanh của doanh nghiệp
  Tải xuống

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan