BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 07: Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 536 Lượt xem
 • 1 Học viên đã tham gia

Bài giảng nhằm cung cấp kiến thức về chuyển đổi số trong quản trị của doanh nghiệp  , giúp doanh nghiệp hiểu và áp dụng một phần phương pháp tiếp cận theo khung tiêu chuẩn và quy trình đã được chuẩn hóa bởi USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

 • Định hình thách thức số 
 • Mô hình kinh doanh số
 • Chuẩn bị cho chuyển đổi số trong kinh doanh số
 • Cách triển khai mô hình kinh doanh số 
 • Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp
  Tải xuống

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan