BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 01: Cơ bản về CĐS doanh nghiệp

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 3521 Lượt xem
 • 32 Học viên đã tham gia

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang thay đổi cuộc sống, thói quen của con người, gây ra những khó khăn, thách thức chưa từng có, buộc các nhà sản xuất và người tiêu dùng phải thay đổi và thích ứng. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tồn tại, tăng tốc và phát triển. 

Tháng 6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME xây dựng tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Video bài giảng này là tóm tắt ngắn gọn (15 phút) nội dung của tài liệu Hướng dẫn, cung cấp tổng quan những kiến thức nền tảng, góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin, kiến thức và các chỉ dẫn công nghệ về chuyển đổi số để có thể chủ động, tự tin hơn khi triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình. Video bao gồm 5 phần:

 • Phần I: Chuyển đổi số trên Thế giới và Việt Nam
 • Phần II: Định nghĩa và các khái niệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp
 • Phần III: Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phần IV: Công cụ đánh giá mức sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phần V: Chỉ dẫn các giải pháp công nghệ theo lộ trình chuyển đổi số

Nguyễn Hồng Phương

03/07/2023
Ưu điểm

Dễ hiểu

Nhược điểm

Thêm nhiều ví dụ minh họa

Trần Ngọc Thể

11/07/2022
Ưu điểm

Phù hợp

Nhược điểm

Không

Các khoá học liên quan

Video đào tạo 18: Digital marketing trong nông sản xuất khẩu

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 15: Mô hình kinh doanh kỹ thuật số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 14: Chuyển đổi số DNNVV sản xuất công nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 12: Lãnh đạo thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 11: Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 05: Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC