BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của doanh nghiệp du lịch

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 3113 Lượt xem
 • 4 Học viên đã tham gia

Chia sẻ của bà Nguyễn Hoàng Thủy Trúc tại chương trình đào tạo ” Chuyển đổi số cho quản lý cấp cao doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng” do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp Dự án USAID LinkSME và Sở Kếhoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

 

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan

Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC