BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 02: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 2167 Lượt xem
 • 18 Học viên đã tham gia

Chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Hải- chuyên gia của Chương trình về cách thức xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam” do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp Dự án USAID LinkSME phối hợp tổ chức.

 • How to create a winning strategy & Roadmap
  Tải xuống
 • Kinh nghiệm xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam
  Tải xuống

loan12345

21/06/2022
Ưu điểm

Tets

Nhược điểm

Test

Các khoá học liên quan

Video đào tạo 13: Khách hàng thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 12: Lãnh đạo thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 08: Chuyển đổi số trong kinh doanh của doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 05: Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 04: Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC