BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 931 Lượt xem
 • 10 Học viên đã tham gia

Chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Hải- chuyên gia của Chương trình về cách thức xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam” do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp Dự án USAID LinkSME phối hợp tổ chức.

 • How to create a winning strategy & Roadmap
  Tải xuống
 • Kinh nghiệm xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam
  Tải xuống

loan12345

21/06/2022
Ưu điểm

Tets

Nhược điểm

Test

Các khoá học liên quan

Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của doanh nghiệp du lịch...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC