BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”...

Nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp tổ chức webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên...

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

Trong thời gian triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn...

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt...

GIỚI THIỆU   Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME xây dựng và triển khai gói hỗ […]...

Hội thảo: Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong...

GIỚI THIỆU Bộ kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức: Hội thảo: “Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng phục hồi trong tinh hình mới” Thời gian: 8h30 – 11h30 AM, ngày 08, tháng 12 năm 2021. Hình thức: Trực tuyến qua […]

[Digital sharing] Chuyển đổi số trong sản xuất: Góc nhìn từ Singapore

GIỚI THIỆU Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch theo xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ứng dụng công nghệ là giải pháp then chốt để đạt được các bước tiến […]...