BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

[Digital Sharing] Thúc đẩy Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào kỷ nguyên kinh...

GIỚI THIỆU Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN (US-ABC) tổ chức TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN với chủ đề: “Thúc đẩy Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào kỷ nguyên kinh tế số”....

Hội thảo “Phát triển năng lực Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp”

GIỚI THIỆU Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 cùng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức: Hội thảo “Phát triển năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp” 1. Thời gian: 13g00 – 17g00, thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm […]...

Hội thảo Chuyển đổi số cho Danh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội, thách thức và giải...

GIỚI THIỆU   Thời gian Hoạt động 13:00 – 13:30 Đăng ký đại biểu 13:30 – 13:35 Giới thiệu 13:35 – 13:40 Phát biểu khai mạc Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13:40 – 13:45 Phát biểu chào mừng Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc, USAID/Việt Nam 13:45 – […]...

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

GIỚI THIỆU Chương trình dự kiến Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025 Thời gian Hoạt động Ghi chú 08:00 – 08:30   Đăng ký đại biểu Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME   08:30 – 09:00 Phát biểu khai mạc – Ông...