BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ KẾT NỐI TRANG VÀNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hiện nay, một trong số những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi tiến hành chuyển đổi số đó là thiếu thông tin về các giải pháp chuyển đổi số phù hợp để lựa chọn triển khai cho doanh nghiệp của mình. Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi […]...

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 “Rào cản...

GIỚI THIỆU Trong quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát 1.300 doanh nghiệp để phân tích các...