BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

[Digital Sharing] Thúc đẩy Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào kỷ nguyên kinh...

GIỚI THIỆU Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN (US-ABC) tổ chức TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN với chủ đề: “Thúc đẩy Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào kỷ nguyên kinh tế số”....