BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Đăng ký cung cấp giải pháp Chuyển đổi số

  • 22 tháng 08, 2022 - 4:41 PM

  • Chia sẻ:

Nhằm hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo 3 gói “Start Digital”, “Grow Digital”, và “Go Digital – Go Global”, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Dự án USAID LinkSME khảo sát, đánh giá và lựa chọn tối thiểu 20 nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số để đồng hành cùng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.