BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói hỗ trợ Xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp (2023)

  • 10 tháng 08, 2023 - 2:32 PM

  • Chia sẻ:

Hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật cho Doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ triển khai thực hiện với sự tài trợ từ Chính phủ Đức. Hoạt động sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được lựa chọn xây dựng và triển khai lộ trình/chiến lược chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quy trình sản xuất thông qua tiếp thu các công nghệ của Công nghiệp 4.0.