BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Hai - 1:00 pm

10

tháng 10
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tầm nhìn và triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Khánh Hòa
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 1:00 pm

06

tháng 10
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tầm nhìn và triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Tư - 12:08 am

21

tháng 09
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo: “Chuyển đổi số cho DNNVV tỉnh An Giang – Nâng cao năng lực kết...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh An Giang
 • Hình thức : Trực tiếp
Tags: CĐS / DNNVV / USAID
Thứ Hai - 8:00 am

29

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khóa đào tạo: Tư vấn chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 2:00 pm

19

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Thực trạng và giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 8:00 am

19

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương: Góc nhìn người triển...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Bình Dương
 • Hình thức : Trực tiếp