BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Tư - 8:00 am

18

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Online
 • Hình thức : Trực tuyến qua nền tảng Zoom
Thứ Năm - 8:00 am

21

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Ninh Thuận
 • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Năm - 8:00 am

24

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Online
 • Hình thức : Tổ chức Online
Thứ Năm - 3:00 pm

24

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 “Rào cản...

 • Đơn vị tổ chức: Công ty Wicom
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hình thức : Tổ chức Online
Thứ Tư - 9:00 am

08

tháng 12
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo: Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Hà nội
 • Hình thức : Tổ chức Online
Thứ Hai - 9:00 am

21

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

[Digital sharing] Chuyển đổi số trong sản xuất: Góc nhìn từ Singapore

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hình thức : Tổ chức Online