BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Bản tin hoạt động Tháng 6-8/2021

Bản tin hoạt động mô tả ngắn gọn các hoạt động và sự kiện của chương trình từ tháng 6 – 8/2021 Mời các bạn xem chi tiết tại ĐÂY

Chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận với giải pháp truy xuất nguồn gốc và tăng cường các lợi thế thương mại trên thị trường, Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Cơ quan Phát triển Quốc […]

Hội thảo: Thương mại xuyên biên giới trong nền kinh tế số Cross-Border Trade In A Digital...

(Hà Nội) – Ngày 9/9/2021, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp. Chương trình là một phần...