BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 2 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Hình thức : Trực tiếp
Chủ Nhật - 11:03 pm

01

tháng 10
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khoá học trực tuyến về trí tuệ nhân tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Đơn vị tổ chức: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)
 • Địa điểm: Trực tuyến
 • Hình thức : Trực tuyến
Thứ Tư - 8:30 am

28

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỔ TAY CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DNNVV TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÂN...

 • Đơn vị tổ chức:
 • Địa điểm: Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 8:00 am

23

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 8:00 am

13

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khóa đào tạo: Chuyển đổi số: Tư duy chiến lược và mô hình kinh doanh dành cho lãnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Sơn La
 • Hình thức : Trực tiếp tại Sơn La
Thứ Tư - 8:00 am

24

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tư duy chiến lược và hành trình chuyển đổi số dành cho...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
 • Hình thức : Trực tiếp