BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Ba - 1:00 pm

21

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince (63 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 3:00 pm

16

tháng 02
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 2022

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Hai - 1:00 pm

20

tháng 02
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội (Số 1, đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội)
 • Hình thức : Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Hai - 1:00 pm

10

tháng 10
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tầm nhìn và triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Khánh Hòa
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 1:00 pm

06

tháng 10
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tầm nhìn và triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Tư - 12:08 am

21

tháng 09
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo: “Chuyển đổi số cho DNNVV tỉnh An Giang – Nâng cao năng lực kết...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh An Giang
 • Hình thức : Trực tiếp
Tags: CĐS / DNNVV / USAID