BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Hai - 8:00 am

08

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba - 8:00 am

26

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, đường Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Sáu - 8:00 am

22

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hình thức : Trực tiếp tại Nghệ An
Thứ Tư - 8:30 am

13

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Tuyên Quang

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:08 am

30

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 12:08 am

10

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp