BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Đánh giá độ sẵn sàng của doanh nghiệp với chuyển đổi số

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo,phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thực hiện: 669 Doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ

Các gói hỗ trợ chuyển đổi số

Gói hỗ trợ xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2)

Dự kiến hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp được lựa chọn trong năm 2022

Gói Bắt đầu CĐS (Start Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số

Gói Tăng tốc CĐS (Grow Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để tăng tốc phát triển.

Gói CĐS hướng tới thị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Xem thêm

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2022-08-08 08:00:00

Hội nghị thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
 • Thời gian: 2022-07-26 08:00:00

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Nghệ An
 • Thời gian: 2022-07-22 08:00:00

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2022-06-30 08:08:00

Blog chuyển đổi số

Khóa tập huấn dành cho chuyên gia chuyển đổi số lần đầu tiên được tổ chức...

Ngày 8/8/2022, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)...

Xem thêm

Các khoá học trực tuyến về chuyển đổi số

Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của doanh nghiệp du lịch...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Cơ bản về CĐS doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Kinh nghiệm triển khai ERP cho Doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Xem thêm