BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nghiệp vụ tư vấn
  • Tư vấn chiến lược CĐS
  • Số năm kinh nghiệm

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá: Lượt đánh giá: 1
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Đánh giá: Lượt đánh giá: 1
CN.2024.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Đỗ Hoàng Hải

Giám đốc

Chưa có đánh giá
CN.2022.40

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Bùi Lê Hà

CEO

Chưa có đánh giá
CN.2022.52

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

TS. Hàng Sấm Nang

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Chưa có đánh giá
CN.2024.34

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2024.35

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Ban cố vấn Học viện Đào tạo DNNVV Việt Nam Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực - Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố.

Chưa có đánh giá
CN.2024.36

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPERSOFT

0316718615

Chưa có đánh giá
CN.2024.37

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Vũ Khắc Quyết

CTO

Chưa có đánh giá
CN.2024.38

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Cao Minh Việt

Giám đốc công ty tư vấn Greater IP

Chưa có đánh giá
CN.2024.39

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Trần Quang Ngọc

CEO

Chưa có đánh giá
CN.2022.50

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý

Tô Đình Hiếu

Tư vấn

Chưa có đánh giá
CN.2022.51

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Nguyễn Đình Tuấn

Trưởng phòng Công ty

Chưa có đánh giá
CN.2022.53

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Lưu Nhân Khải

CEO - VJIP

Chưa có đánh giá
CN.2024.54

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ

Hoàng Văn Cường

Giám Đốc phát triển thị trường BDM

Chưa có đánh giá
CN.2023.57

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Quy trình sản xuất & công nghệ

Văn Ngọc An

CEO công ty TNHH ARS Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2024.58

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu