BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Đánh giá độ sẵn sàng của doanh nghiệp với chuyển đổi số

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo,phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thực hiện: 2135 Doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ

Các gói hỗ trợ chuyển đổi số

Gói hỗ trợ Xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp (2023)

Hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật cho Doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ triển khai thực...

Đăng ký cung cấp giải pháp Chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo 3 gói “Start Digital”, “Grow Digital”, và “Go Digital – Go Global”, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ...

Gói hỗ trợ xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2)

Dự kiến hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp được lựa chọn trong năm 2022

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Xem thêm

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho DNNVV tỉnh Phú Thọ

 • Đơn vị tổ chức: Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2023-06-23 08:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÍA NAM

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2023-05-08 09:00:00

Chương trình đào tạo cho mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số phía Bắc

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Hà Nội
 • Thời gian: 2023-05-17 08:00:00

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ KẾT NỐI TRANG VÀNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2023-04-25 08:00:00

Khóa đào tạo: Chuyển đổi số: Tư duy chiến lược và mô hình kinh doanh dành cho lãnh đạo DNNVV tỉnh Sơn La

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Sơn La
 • Thời gian: 2023-06-13 08:00:00

Blog chuyển đổi số

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Thông tin và truyền thông ký kết hợp tác hỗ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) sẽ cùng nhau hỗ trợ chuyển đổi số các...

Xem thêm

Các khoá học trực tuyến về chuyển đổi số

Video đào tạo 05: Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Video đào tạo 11: Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Video đào tạo 09: Các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Xem thêm