BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Nguyễn Thị Thanh Uyên

CN.2024.36

Ban cố vấn Học viện Đào tạo DNNVV Việt Nam Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực - Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố.

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: 5-10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 7
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 2
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
  Nghiệp vụ quản lý
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Bán buôn, bán lẻ , Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Chính sách Công Fulbright. Hơn 10 năm làm việc trong khu vực công, lĩnh vực quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp. Chuyên gia tư vấn hỗ trợ SMEs được đào tạo bởi JICA, Harvard, Chương trình đào tạo nữ doanh nghiệp tiếp cận thiết bị di động của Chính phủ Úc. Trưởng nhóm nghiên cứu vận động chính sách - Dự án thuộc quỹ JIFF-Oxfarm. Tác giả biên soạn Sổ tay Chuyển đổi số - Phiên bản nâng cao của LinkSME và Bộ KHĐT.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Bộ tài liệu Hướng dẫn đánh giá năng lực Chuyển đổi số và Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số của doanh nghiệp T8/2021 - T01/2022 Việt Nam Đã được phê duyệt bởi LinkSME và AED
Thành viên tư vấn Chuyển đổi số cấp tỉnh của Trường Đại học Kinh tế Tài chính T04/2022 đến nay Việt Nam Đang trong tiến trình
Hỗ trợ chương trình tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp theo chương trình của Bộ KHĐT giai đoạn 2021-2025 05 doanh nghiệp T08/2021 - T11/2021 TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận Đã hoàn thành
Diễn giả Chương trình GTalk 2022 - Nền kinh tế không tiếp xúc - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội T01/2022 Việt Nam Đã hoàn thành
Ban giám khảo Tiểu ban GIải thưởng Khoảng cách số - Giải thưởng Make in Vietnam - Bộ Thông tin và Truyền Thông T10/2021 - T12/2021 Việt Nam Đã hoàn thành
Chương trình với JICA về tư vấn dự án thí điểm về hỗ trợ DNNVV và phát triển công nghiệp tại Việt Nam tư vấn cho 05 DN SME tại TP.HCM 2017-2019 Việt Nam Đã hoàn thành
Tổ chức đào tạo ToT về chuyển đổi số cho đội ngũ chuyên gia CĐS thuộc Bộ KHĐT Tháng 4/2022 đến nay Việt Nam Đang trong quá trình
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP.HCM Tháng 01/2022 đến nay Phó ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực Phụ trách chính hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thuộc các KCN, KCX, KCNC trực thuộc Hiệp hội.
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tháng 3/2022 đến nay Đại diện Phát triển Vùng Phát triển sản phẩm công nghệ theo nhu cầu thị trường phía Nam
Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam 02/2021 - T12/2021 Phó Viện trưởng Phụ trách xây dựng mạng lưới chuyên gia, tư vấn chuyển đổi số và tư vấn chiến lược cho vùng, địa phương
Trung tâm Phát triển Năng lực Người Khuyết Tật T11/2020 - T7/2021 Trưởng nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập Dự án vận động chính sách điều chỉnh Luật NKT và BHYT cho NKT do Quỹ JIFF và Oxfarm tài trợ part-time
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM T10/2020 - T12/2020 Điều phối viên Điều phối chương trình CNHT giữa Trung tâm với Công ty TTI
Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao 2012 - T10/2020 Thư ký và Ban chấp hành Tham gia phát triển Chi hội từ thời gian đầu thành lập và đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tham gia Ban Chấp hành
Tổ công tác Chương trình Phát triển CNHT của Khu Công nghệ cao 2018 - 2020 Thành viên tổ công tác Xây dựng và điều phối các chương trình CNHT của KCNC với các đơn vị bên ngoài KCNC.
Ban Chỉ đạo Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng và Năng lực cạnh tranh TP.HCM 2017-2020 Thư ký giúp việc Thành viên Tổ giúp việc của UBNDTP về chương trình
iBosses Việt Nam 2019 Giảng viên đào tạo DNNVV Đào tạo online chủ đề Quản lý dịch vụ khách hàng xuất sắc
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM KCNC 2007 - 2020 Nhiều vị trí Gần 10 năm công tác tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp, phụ trách các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN tại KCNC
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Thạc sĩ Chính sách Công Thạc sĩ Fulbright 2015-2017 Đại học Kinh tế TP.HCM, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Việt Nam học bổng Harvard

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Đỗ Hoàng Hải

Giám đốc

Chưa có đánh giá
CN.2022.40

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Trần Quang Ngọc

CEO

Chưa có đánh giá
CN.2022.50

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý