BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho DNNVV tỉnh Phú Thọ

 • Thời gian

  23 tháng 06, 2023 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư , Dự án USAID LinkSME , Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc

 • Địa điểm

  Tỉnh Phú Thọ

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp (AED), Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC) cùng với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án USAID LinkSME phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ xây dựng và triển khai “Chương trình đào tạo Chuyển đổi số: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ”.

Đăng ký tham dự tại: https://tangtruongso.vietnamsme.gov.vn/

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

 • Thời gian: Trong 1,5 ngày (23-24/06/2023)
 • Địa điểm: Trực tiếp tại tỉnh Phú Thọ
 • Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý các DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tham dự buổi đào tạo, các đại biểu tham dự sẽ được lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia của Chương trình về các chủ đề Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng và xây dựng thương hiệu nông sản và Tăng trưởng số.