BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc đẩy Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

 • Thời gian

  09 tháng 04, 2024 - 12:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp , Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ , Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ

 • Địa điểm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức ( GIZ thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số xây dựng Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc đẩy Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh”. Ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng chuyển đổi Kép.

Nhằm công bố, lan tỏa Báo cáo đến cộng đồng doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp kính mời Quý Đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023, cụ thể:

– Thời gian: 09:00-11:00, thứ Ba, ngày 09/4/2024;

– Hình thức: Trực tiếp tại phòng họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết hợp trực tuyến qua nền tảng zoom;

– Thành phần: Đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị báo chí truyền thông.

(Chương trình dự kiến trình kèm theo).

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Đại biểu xác nhận tham dự tại địa chỉhttp://ldp.ink/BCTN2023 trước ngày 06/4/2023.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối đồng chí Lê Minh Chiến, điện thoại 0818881992).

Trân trọng kính mời./.

Các sự kiện

Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 291 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp
Thứ Ba - 8:00 am

13

tháng 06
(Sau 404 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Khóa đào tạo: Chuyển đổi số: Tư duy chiến lược và mô hình kinh doanh dành cho lãnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Sơn La